Reference

MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.

Sylva_Gilbertova

Rehabilitační lékařka, členka České ergonomické společnosti, dříve pracovala v SZÚ a IPVZ.

Jako rehabilitační lékařka se nejčastěji setkávám s pacienty (častěji s pacientkami) s bolestmi zad a to především z počítačových pracovišť.

Vítám proto zavedení webových stránek "Cviky pro zdraví" a možnosti zaškolení poradců pro instruktáž vhodných cviků včetně podání základních ergonomických informací pro správné uspořádání počítačového pracoviště.

MUDr. Vlasta Syslová

Vlasta_Syslova

praktická a sportovní lékařka, instruktorka fitness

praktická lékařka pro děti a dorost, sportovní lékařka

lékařka a konzultantka v centru Kieser Training Praha

vedoucí komise zdravotní TV při České asocoaci Sport pro všechny

cvičitelka a lektorka zdravotní tělesné výchovy

instruktorka fitness

Vzhledem k tomu, že se obtíže pohybového systému nejvíce vyskytují u lidí se sedavým zaměstnáním, dnes téměř výhradně u počítače, je tato forma cvičení velmi dobrá a časově i prostorově úsporná. Každý najde cvičební řešení pro svůj problém a ani se při tom nemusí vzdálit od monitoru. I nápad s budíkem je úžasný.

MUDr. Jana Hlávková

Jana_Hlavkova

Státní zdravotní ústav

vedoucí Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce

Onemocnění pohybového aparátu patří v současné době k nejaktuálnějším problémům v celém industrializovaném světě. Opakovaně bylo přitom prokázáno, že u většiny těchto onemocnění je možná, při zavedení správné praxe, účinná prevence.

Praktické zkušenosti zároveň potvrzují, že pouhé zaměření na jednotlivé faktory, které mají příčinnou souvislost se vznikem těchto onemocnění, nevede k úspěchu a že úspěšná prevence vyžaduje multifaktoriální, multidisciplinární přístup k dané problematice.

Webové stránky Cviky pro zdraví jsou skvělou ukázkou toho, jak by se mělo k účinné prevenci onemocnění pohybového aparátu přistupovat. Možnosti jejich aplikace jsou široké pro odbornou i laickou veřejnost zejména s ohledem na jejich srozumitelnost a flexibilitu.

Názory klientů

Bc. Kateřina Hlavová (fyzioterapeutka)

Očekávám, že se dozvím něco nového, rozšířím obzory, prohloubím vědomosti. A jaké to  tedy bylo? Byl to jeden z nejucelenějších kurzů, co jsem kdy absolvovala, bylo to srozumitelné a nadupané užitečnými informacemi. Organizace byla super, vše klapalo, jak má, lektorka poctivě hlídala harmonogram. Vládla tam pěkná atmosféra a vše bylo hned po ruce. Skvělá rozcvička a super automasáž. Při masážích byly zajímavé  souvislosti s odrazem i ždímání.

Ovšem nejlepší byly vlastní cviky na nohy, žádné „šolíchání“, ale pěkně propracované cvičení, zaměřené na jednotlivé části nohy. Mnoho uváděných cviků jsem předtím neznala. Lektorka byla super, vše má pod kontrolou:) Co se mi opravdu líbí, je to, že lektorka má vše na sobě otestováno a to ne krátkodobě. Je vidět, že na sobě pracuje a pak to teprve nabídne ostatním, za to velký dík. Seminář mi přinesl mnoho nových cviků, např. též úžasnou překážkovou cestu. Seminář určitě doporučuji a těším se na pokračování Zdravé nohy II.

Reference ze semináře Zdravé nohy ze 29. 11. 2015

Kristýna Ernestová (studentka fyzioterapie)

Očekávám, že se dozvím více o tom, jak pomoci nejen sobě, ale i svým budoucím klientůms různými bolestmi a vadami nohou. Naučím se nové cviky a techniky. Organizace semináře byla skvělá. Z teorie se našlo pár věcí, které jsem neznala. Zajímavé bylo shrnutí pomůcek a různých typů bot. Masáž nohou byl velmi příjemná. Většina byla podobná tomu, co jsem už znala.Cvičení bylo výživné. Byla spousta cviků, které jsem neznala nebo mě nenapadlo je takto využít. Uvědomila jsem si mnoho svalů, které neumím používat.

Lektorka je úplně skvělá. Všechno vysvětlí, poradí, opraví špatné provedení cviků.Atmosféra i prostředí bylo příjemné. Uvědomila jsem sinepoužívané svaly, naučila jsem se aspoň trochu udržet myšlenku na správnou chůzi. A nově objevené svaly na nohou mě teď příjemně "bolí":) Seminář určitě doporučím dále.

Reference ze semináře Zdravé nohy ze 28. 11. 2015

Monika Kuželová (zdravotní sestra)

Od semináře jsem očekávala teoretické i praktické informace o tom, jak pečovat o nohy a tím zlepšit komfort celého těla. Organizace semináře byla velmi dobrá, vítám střídání cvičení a výkladu, což umožnilo podmínky pro dobrou koncentraci a vnímání všech informacíS obsahem jsem byla spokojena, oceňuji teoretický výklad o vrozených či získaných deformitách nohy, uvítala jsem také doporučení určitého typu obuvi jako prevenci před bolestmi zad.

Nadchly mne různé povrchy, kterými jsme během kurzu procházeli. Oceňuji velké množství pomůcek.Lektorku semináře hodnotím na výbornou jak z teoretické, tak z praktické části. Atmosféra semináře byla vynikající, skupina byla dělná a přátelská.Seminář mi přinesl impuls ke cvičení nohou a péči o své vlastní tělo.

Reference ze semináře Zdravé nohy ze 31. 10. 2015

Ing. Erik Derner (FEL ČVUT)

Na semináři Seď zdravě jsem se chtěl dovědět, co dělám při sezení u počítače špatně, jak to napravit, také si zacvičit a odcházet ve skvělé formě a s výbornou náladou, jako z každé akce s Vlaďkou Botlíkovou. Program semináře byl výborně poskládaný, byly zkombinované různé aktivity, takže jsme celou dobu neseděli jen v posluchárně. Překvapilo mne testování předklonu a cvičení Pozdrav monitoru, to jsem neznal.

Lektorka byla vynikající, má spoustu znalosí a zkušeností a hlavně má dar šířit pozitivní energii, je skvělé vidět takové zapálení pro to, co dělá. Atmosféra semináře byla perfektní, líbila se mi skladba návštěvníků, různé věkové skupiny, ale všichni dobře naladěni, byla tam přátelská atmosféra. Seminář mi přinesl skvěle strávenou sobotu, spoustu zajímavých cviků, dobrou náladu a licenci k webovým stránkám:) Seminář bych určitě doporučil svým přátelům či spolupracovníkům.

Reference ze semináře Seď zdravě ze 17.10. 2015

Zdravá práce v kanceláři (17.9.2015)

Seminář proběhl v budově Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze 6.

IMG_1092 mm

Bc. Pavlína Valůšková, MÚ Litoměřice

Velmi mě zaujala nabídka semináře zaměřeného na zdravé cvičení v kanceláři, které nám představila jeho autorka, paní PaedDr.Vladana Botlíková, CSc. Seminář s názvem „Prevence obtíží a bolesti z práce v sedě“ jsme uskutečnili v srpnu letošního roku v prostorech našeho úřadu a zaměstnance naprosto nadchnul.

Paní doktorka Vladana Botlíková nám vysvětlila, a také konkrétně na demonstračním pracovišti předvedla, jak si správně toto pracoviště nastavit tak, abychom co nejvíce eliminovali zdravotní obtíže,  které jsou způsobené dlouhým a hlavně nesprávným sezením u pracovního stolu. Následně jsme se naučili jednotlivé cviky, kterými ztuhlost a tenzi ve svalech odstraníme a namáhané části těla tak jednoduše v kanceláři protáhneme. Příjemným překvapením pro všechny  účastníky byl dárek ve formě DVD s návody ke cvičení, které jim bylo v průběhu semináře názorně předvedeno. Nemusejí se tak obávat, že některé ze cviků zapomenou nebo budou provádět nesprávně.

Mohu potvrdit, že ohlasy, se kterými jsem se setkala po skončení semináře, byly jenom pozitivní. Kolegové velmi oceňovali přístup paní doktorky Vladany Botlíkové, možnost vyzkoušet si jednotlivá cvičení a konkrétně vidět, jak si správně upravit pracoviště. Seminář probíhal v příjemné vzájemné interakci, kolegové diskutovali s paní doktorkou a velmi se o tuto problematiku zajímali. Vyjádřili zájem o další „pokročilý“ kurz, protože některých témat jsme se z časových důvodů dotkli jen okrajově a bezesporu by stálo za to se jimi více zabývat.

Reference ze semináře Zdravá práce v kanceláři ze  28.8.2015 

Eva Vyhnálková, MÚ Praha 13

Praktická ukázka nového semináře naživo i lektorka PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. mě velice zaujala a proto jsem prostřednictvím zástupce firmy pana Ing. Špindlera požádala, zda by bylo možné tento seminář uskutečnit v prostorách našeho úřadu. Seminář se uskutečnil 28. 5. 2015 a naši zaměstnanci ho přijali velice kladně.

O tento kurz byl takový zájem, že jsem měla kapacitu semináře, po rozeslání jeho nabídky na odbory, do 15 minut obsazen. Celkem bylo do kurzu zařazeno 15 zaměstnanců z řad úředníků různých odborů.

Cílem semináře  „ Prevence obtíží a bolesti z práce v sedě “ bylo jednoduchou formou ukázat, jak si upravit svoje pracoviště tak, aby plně vyhovovalo práci a zároveň i našemu zdraví.

Seminář byl obohacen o praktickou část, která byla našimi zaměstnanci velice kladně hodnocena. Pomyslnou „ třešničkou na dortu “ bylo, že každý z účastníků obdržel DVD s videokurzy a návodem ke cvičení, které se na semináři procvičovalo.

Lektorka semináře PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. svým příjemným vystupováním všechny nadchla, nejen pro praktická a jednoduchá cvičení, ale i pro nápravu pracovních míst podle nově získaných rad.

Seminář  Prevence obtíží a bolesti z práce v sedě a paní lektorku PaedDr. Vladanu Botlíkovou, CSc.  mohu velice doporučit. Tento seminář se natolik odlišuje od jiných vzdělávacích kurzů, že je přínosné ho vyzkoušet.

 Reference ze semináře Zdravá práce v kanceláři ze 28.5. 2015

Helena Zemanová

Opět jsem se vrátila na cvičení Zdravá záda (nyní již pro starší generaci) a lituji roků, kdy jsem zkoušela jiná cvičení. Z tohoto cvičení jdu a mám pocit, že jsem o pár centimetrů vyšší! Malými a nenápadnými cviky se člověk protáhne, narovná a hlavně o tom přemýšlí jak, co a proč. Neustálým opakováním, proč to musím dělat takto, aby se něco protáhlo, posílilo a ne jen tak se klátit a máchat rukama, nohama, se mi tyto cviky trvale někde ukládají. Netradiční pojmenování cviků se moc dobře pamatují a moc se mi líbí. Kolikrát nevím, co cvičit, ale stačí si vzpomenout třeba na trojúhelník, luk anebo úžasné heslo „kanál“ a už se rovnám.

Tyto hodiny cvičení jsou velmi náročné, v žádném případě nemohu vypnout a na nic nemyslet! Naopak se musím plně soustředit na pokyny a jejich přesné provedení. Zajímavé je, že když na toto cvičení jdu z práce unavená, tak přesto, že se musím plně soustředit, z tohoto cvičení jdu sice taky pěkně utahaná, ale příjemně rozhýbaná a vždy pozitivně naladěná. Ono by to ani jinak nešlo, když nás Vlaďka i při těch nejnemožnějších cvicích přinutí, abychom se ještě usmívali! Z minulých cvičení si ještě pamatuji nácvik zvedání těžkých břemen a jejich odtlačení, nošení těžkých tašek, nasedání do auta apod. Tyto rady a nácviky už mám tak zažité, že když se ocitnu v takové situaci, vzpomenu na správné držení těla a tudíž i na Vlaďku! Nemám žádné výhrady ani rady, JSEM MOC SPOKOJENÁ!!!

Reference ze cvičebního kurzu Zdravá záda pro starší generaci (únor -květen 2015, úterý dopoledne)

Ing. Lenka Hynková

Na cvičení chodím moc ráda a vyhovuje mi kombinace všech cviků. Mám v poslední době problém s bederní páteří, s ostruhami v patách a i když to bolí zatím jako čert, tak jsem na cvičení chodila. Protože Vaše cvičení se na záda zaměřuje, nic bych neměnila, výborná byla i výuka automasáží (chodidla, krční páteř). Některé cviky jsem z důvodu aktuálních problémů trošku „šulila“, ale to se určitě zlepší. I doma cvičím cviky, které jsem se naučila na cvičení. Takže se mnou od nového školního roku určitě zase počítejte.

http://www.cvikyprozdravi.cz/kurzy/cviceni-zdrava-zada-jaro-2015-streda/

 

Marie Štemberová, DiS. (fyzioterapeutka)

Od semináře jsem očekávala, že se dozvím více o cvičebních sestavách z webu cviky pro zdraví a využití cvičebních pomůcek.  Ergonomická část byla přínosná a zajímavá, poučila jsem se, jak si lépe osvítit pracoviště. Praktická cvičení byla moc pěkná, byl kladen důraz i na detaily při cvičení. Organizace celého semináře byla výborná stejně jako lektorka. Prostředí semináře bylo příjemné. Seminář splnil očekávání, přinesl mi zásobník cviků vsedě, nové cvičební sestavy v praxi. Cvičení využiji i u pacientů s diagnózou skleróza multiplex či pro vozíčkáře. Moc děkuji.

Reference ze semináře Seď zdravě ze 14.2.2015

Simona Pajerová, MÚ Šumperk

Firma Rentel a.s., se kterou Městský úřad v Šumperku dlouhodobě spolupracuje v oblasti e-learningových kurzů, nám koncem roku 2014 nabídla další možnou spolupráci, tentokrát v oblasti prezenčních praktických seminářů v rámci projektu „Zdravý úřad“. Začátkem roku 2015 se v prostorách MěÚ uskutečnil seminář „Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce vsedě“, jehož lektorkou byla paní PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Cílem semináře bylo získání informací, praktických rad a návodů z oblasti prevence bolesti a nemocí pohybového aparátu, psychohygieny a zásad ergonomie.Obsahová složka semináře byla účastníkům podána zajímavou interaktivní formou. Tematické zaměření semináře bylo nejen zajímavé, poučné a obohacující, ale především maximálně využitelné nejen v pracovní činnosti, ale i v osobním životě.Dle zpětných vazeb zjišťovaných od účastníků seminářů můžeme potvrdit výbornou kvalitu lektorky s vysokou odbornou a prezentační úrovní. Seminář se vyznačoval profesionálním přístupem, ochotou, vstřícnosti, vysokou flexibilitou, zodpovědností a osobním přístupem k jednotlivým účastníkům. S potěšením mohu oznámit, že seminář nad očekávání splnil naše představy.

 Reference ze semináře Zdravá práce v kanceláři v Šumperku (únor 2015) 

Mgr. Drahomíra Komedová, KÚ Středočeský kraj

V rámci nového projektu firmy Rentel a.s. „Zdravý úřad“ byly koncem roku 2014 uskutečněny dva běhy prezenčního kurzu s lektorkou PaedDr. Vladanou Botlíkovou. O kurz byl velký zájem, celkem bylo na kurz zařazeno 40 zaměstnanců. Cílem kurzu „Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce v sedě “ bylo poznat specifika práce u počítače, chyby v zařízení pracoviště, chyby v používání pomůcek, odhalit příčiny zdravotních obtíží a ukázat jak správně sedět, nacvičit jednoduché cviky pro úlevu apod. PaedDr. Vladana Botlíková dokázala v krátkém časovém rozsahu předat ty nejdůležitější informace. Zaměstnanci nejvíce ocenili, že lektorka k teorii zařadila praktické jednoduché příklady cvičení.

Proč kurz doporučit? Kurz je díky dynamické a přesvědčivé lektorce PaedDr. Vladaně Botlíkové intenzivní v prožitcích, okamžitě aplikuje probíranou látku formou cvičení a ukotvuje nové informace pomocí následné zpětné vazby. Lektorka svým nasazením a otevřeností nedovolí přítomným kurz „odsedět“ a vtahuje všechny do děje.

Vyjádření účastníků semináře ve zpětné vazbě:

  • „Všechny informace byly bezesporu zajímavé, protože takový kurz jsem absolvovala poprvé.“
  • „Informace byly užitečné, některé jsem ihned aplikovala (např. nastavení židle, myši)“
  • „Informace byly zajímavé, názorné ukázky i prezentace přehledná a jasná.“
  • „Po příchodu do své kanceláře jsem si hned zkontrolovala pracovní stůl a upravila výšku židle a monitoru.“
  • „Předložené cviky byly ukázány a také vyzkoušeny ihned na místě. To bylo vynikající. Cviky nebyly náročné na zapamatování, ale přesto je to věda. Účinnost každého cviku a jeho působení na konkrétní místo či sval na těle si sám človíček neuvědomí. Některé „protahovací“ cviky jsem začala používat. Je to jednoduché a jak to pomůže.“

Reference ze semináře Zdravá práce v kanceláři pro KÚ Středočeský kraj ((říjen 2014)

Alena Adamcová (rehabilitace, masáže, tělovýchovné služby)

Organizace semináře byla perfektní – vše začalo a skončilo vždy včas, byl i prostor k diskusi. Lektorka semináře V. Botlíková je profesionálka na svém místě. Podává srozumitelný výklad, má lidský přístup. Atmosféra a prostředí semináře bylo příjemné. Pro mne osobně bylo absolvování semináře Seď zdravě velkým přínosem. Můžeme studovat a číst spoustu odborných publikací a článků, ale pokud nepoznáme sami na sobě účinky „správného“ provedení jednotlivých cviků, výsledek se většinou nedostaví. Praxe je praxe. Dalo mi to nový impuls k vedení skupinových lekcí Zdravotní tělesné výchovy.

Reference ze semináře Seď zdravě ze 4.10.2014

Irena Krumlová

Irena_Krumlova

Díky za báječný kurz Cviky pro zdraví a za odhalení tajemství jednoduchých cviků, které však pomáhají! Jsou snadné k zapamatování a lze je trénovat v podstatě kdekoli. Já cvičím při procházkách se psem. Už se zase moc těším na podzimní kurz.

Lída Bernášková

Kurz Cviky pro zdraví mi mnohé vysvětlil. Velmi mi prospělo, že jsem si konečně uvědomila, jak je důležitý zpevněný střed těla. Tak se snažím na to myslet a zpevňovat jej, kdykoliv to jde. A taky se snažím rovnat lopatky. Kurz se mi moc líbil.

Ing. Zdeněk Hák

Děkuji moc za stránky www.cvikyprozdravi.cz. Stránky mi pomáhají zvládnout pracovní den u počítače. Vždy najdu cvik, který potřebuji. Při statickém sedu v práci se snažím předcházet bolestem zad a krku. Cvičím pravidelně o přestávkách a mezi prací. Velmi se mi líbí dechové cvičení a cviky na protahování krční páteře. Doporučuji všem, kteří tráví pracovní den u počítače. Uvítal bych do budoucna i nějaké upozornění na cvičení během dne (něco jako budík). Na stránkách se dá kromě cviků najít i spoustu zajímavých článků a materiálů. Navštívil jsem i kurz zad, který je bezvadný a mohu doporučit všem.

Zdeněk Joska

Kurz Cviky pro zdraví byl pro mne velice užitečný. Před zahájením kurzu jsem pociťoval bolesti v bederní páteři, které se nelepšily. Po absolvování kurzu a využívání návodů na cvičení na internetu,  jsem již bez bolestí a cítím se velice dobře. Přestože mi je 64 let, cvičení jsem absolvoval s přehledem, protože se nejedná o žádné silové cvičení, ale výuka směřuje cíleně na vybrané partie těla, které se jednoduchými cviky vylepšují.  Cvičení mohu doporučit všem, kteří mají nějaké problémy s páteří.