Seminář „Zdravá práce v kanceláři“ (únor 2015) (12.2.2015)

Seminář proběhl pro pracovníky Městského úřadu v Šumperku (20 osob).

Reference ze semináře (únor 2015)

Simona Pajerová, referent personálního oddělení MÚ Šumperk

 • Firma Rentel a.s., se kterou Městský úřad v Šumperku dlouhodobě spolupracuje v oblasti e-learningových kurzů, nám koncem roku 2014 nabídla další možnou spolupráci, tentokrát v oblasti prezenčních praktických seminářů v rámci projektu „Zdravý úřad“.
 • V únoru 2015 se v prostorách MěÚ uskutečnil seminář „Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce vsedě“, jehož lektorkou byla paní PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Cílem semináře bylo získání informací, praktických rad a návodů z oblasti prevence bolesti a nemocí pohybového aparátu, psychohygieny a zásad ergonomie.
 • Obsahová složka semináře byla účastníkům podána zajímavou interaktivní formou. Tematické zaměření semináře bylo nejen zajímavé, poučné a obohacující, ale především maximálně využitelné nejen v pracovní činnosti, ale i v osobním životě.Dle zpětných vazeb zjišťovaných od účastníků seminářů můžeme potvrdit výbornou kvalitu lektorky s vysokou odbornou a prezentační úrovní. Seminář se vyznačoval profesionálním přístupem, ochotou, vstřícnosti, vysokou flexibilitou, zodpovědností a osobním přístupem k jednotlivým účastníkům. S potěšením mohu oznámit, že seminář nad očekávání splnil naše představy.

  Výstupy z ankety od účastníků semináře

 Očekávání byla vesměs podobná, účastníci především chtěli docílit zlepšení zdravotního stavu při práci vsedě u PC, žádali rady a pomoc při bolestech zad v práci, například jakými cviky ulevit od celodenního sezení v práci, návody, jak se v práci správně pohybovat, poznatky o zdravém sezení a zařízení kanceláře, rady, jak si uzpůsobit pracoviště a praktické cvičení, také informace, co dělají špatně a co mohou změnit, i chuť získat nové poznatky pro prevenci bolesti zad či jak správně pracovat s myší a klávesnící.

Pro všechny účastníky (20 osob) byly informace k jednotlivým problémovým oblastem těla pro Vás přínosné, rozsah výkladu byl dostatečný, obsah užitečný a ihned použitelný, 11 osob překvapily informace o z oblasti ergonomie či pro ně byly úplně nové. Také předložené cviky byly pro třetinu zcela nové a pro dvě třetiny zčásti nové.

Všech 20 účastníků hodnotilo odbornou připravenost lektorky, srozumitelnost výkladu i komunikaci s účastníky jako výbornou. Každý odpovídal i za sebe, co mu osobně seminář přinesl: nové cviky-prospěšné pro zdraví, praktický návod k prevenci obtíží, jak se během pracovní doby správně hýbat, uvolňovat a protahovat tělo i spoustu praktických rad k úpravě kanceláře. Celkově všichni účastníci zhodnotili seminář jako výborný s tím, že předčil jejich očekávání.

 

Seminář si můžete objednat i pro Vaši firmu.

Napište lektorce: v.botlikova@gmail.com

 

Organizace a průběh semináře:

 • Časová dotace: cca 4-5 hodin, délku semináře je možno upravit podle požadavků firmy (prodloužení),
 • teoretická část včetně ergonomie (prokládá se drobným cvičením), praktická část (nácvik jednotlivých cvičení) účastníci vše hned vyzkouší,
 • dataprojektor, plátno a možnost připojení k internetu (není případně zcela nezbytná),
 • místnost se židlemi a pracovními stoly (přednáškový sál či sálek pro optimálně 10-15, max. pro 20 lidí),
 • pro praxi není potřeba speciální místnost či tělocvična (vše je možno nacvičit ve stejném prostoru),
 • domluva termínu semináře s lektorkou alespoň 2 měsíce dopředu.

 

Co budou absolventi semináře Zdravá práce v kanceláři umět:

 • Porozumí, proč při dlouhém sezení tuhne krční páteř, proč nás bolí záda mezi lopatkami, proč se někdy nemůžeme narovnat v kříži, čím jsou způsobeny problémy s otékajícíma či ztuhlýma nohama nebo proč někoho brní prsty či bolí zápěstí.
 • Naučí se tipy, jak tomu předejít.
 • Naučí se nastavit si optimálně své pracoviště (pro sebe na míru podle možností), aby se vyvarovali zdravotních problémů.
 • Naučí se, co to znamená „správně“ sedět a vše si hned vyzkouší.
 • Získají tipy na lepší režim práce, aby se tělo a mysl tak rychle nevyčerpávala a pracující vsedě déle vydrželi svěží a při práci se cítili lépe.
 • Naučí se na cvičebních příkladech, jak si drobnými jednoduchými a účinnými cviky v průběhu práce uvolnit ztuhlé klouby i protáhnout a zpevnit svaly.
 • Naučené poznatky ze semináře mohou poté ihned uplatnit v praxi.Reference na seminář (únor 2015)