Zdravá práce v kanceláři – Praha 13 (28.5.2015)

Tento seminář proběhl dne 29.5. pro pracovníky Městského úřadu v  Praze 13 ve spolupráci s firmou Rentel. Seminář byl plně obsazen.

Reference ze semináře Zdravá práce v kanceláři

Eva  Vyhnálková, pracovník vzdělávání, Úřad měst. části Praha 13

Městská část Praha 13 dlouhodobě spolupracuje s firmou Rentel a.s. v oblasti eLearningových kurzů. V únoru tohoto roku jsem se zúčastnila u firmy Rentel odborného setkání s názvem : Vzdělávací programy pro úředníky veřejné správy – novinky a trendy 2015. Při této příležitosti jsem měla možnost seznámit se s jedním z nových nabízených seminářů a to semináře Zdravé cvičení v kanceláři.

Praktická ukázka nového semináře naživo i lektorka PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. mě velice zaujala a proto jsem prostřednictvím zástupce firmy pana Ing. Špindlera požádala, zda by bylo možné tento seminář uskutečnit v prostorách našeho úřadu. Seminář se uskutečnil 28. 5. 2015 a naši zaměstnanci ho přijali velice kladně.

O tento kurz byl takový zájem, že jsem měla kapacitu semináře, po rozeslání jeho nabídky na odbory, do 15 minut obsazen. Celkem bylo do kurzu zařazeno 15 zaměstnanců z řad úředníků různých odborů.

Cílem semináře  „ Prevence obtíží a bolesti z práce v sedě “ bylo jednoduchou formou ukázat, jak si upravit svoje pracoviště tak, aby plně vyhovovalo práci a zároveň i našemu zdraví.

Seminář byl obohacen o praktickou část, která byla našimi zaměstnanci velice kladně hodnocena. Pomyslnou „ třešničkou na dortu “ bylo, že každý z účastníků obdržel DVD s videokurzy a návodem ke cvičení, které se na semináři procvičovalo.

Lektorka semináře PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. svým příjemným vystupováním všechny nadchla, nejen pro praktická a jednoduchá cvičení, ale i pro nápravu pracovních míst podle nově získaných rad.

Seminář  Prevence obtíží a bolesti z práce v sedě a paní lektorku PaedDr. Vladanu Botlíkovou, CSc.  mohu velice doporučit. Tento seminář se natolik odlišuje od jiných vzdělávacích kurzů, že je přínosné ho vyzkoušet.

Ze zpětné vazby na seminář od našich zaměstnanců cituji :

 • Seminář se mi moc líbil, výklad byl podán zajímavě, takže těch 5 hodin hodně rychle uteklo.   Myslím, že každý si z přednášky odnesl pro sebe něco zajímavého, jenom škoda, že pí. Botlíková nestihla z časových důvodů probrat více problémů.
 • Seminář byl zajímavý a poučný. Ihned po absolvování semináře jsem si nastavila vše pro správné sezení. Není to nejpohodlnější, ale snad vydržím :)
 • Cviky ze semináře jsem si všechny nezapamatovala  a proto jsem uvítala výukový materiál (knížka).. Ted již záleží na nás, zda si vezmeme ponaučení a budeme cvičit a správně sedět. Doporučuji všem, kdo má problémy s páteří, seminář absolvovat.

Organizace a průběh semináře:

 • Časová dotace: cca 4-5 hodin, délku semináře je možno upravit podle požadavků firmy (prodloužení),
 • teoretická část včetně ergonomie (prokládá se drobným cvičením), praktická část (nácvik jednotlivých cvičení) účastníci vše hned vyzkouší,
 • dataprojektor, plátno a možnost připojení k internetu (není případně zcela nezbytná),
 • místnost se židlemi a pracovními stoly (přednáškový sál či sálek pro optimálně 10-15, max. pro 20 lidí),
 • pro praxi není potřeba speciální místnost či tělocvična (vše je možno nacvičit ve stejném prostoru),
 • domluva termínu semináře s lektorkou alespoň 2 měsíce dopředu.

Co budou absolventi semináře Zdravá práce v kanceláři umět:

 • Porozumí, proč při dlouhém sezení tuhne krční páteř, proč nás bolí záda mezi lopatkami, proč se někdy nemůžeme narovnat v kříži, čím jsou způsobeny problémy s otékajícíma či ztuhlýma nohama nebo proč někoho brní prsty či bolí zápěstí.
 • Naučí se tipy, jak tomu předejít.
 • Naučí se nastavit si optimálně své pracoviště (pro sebe na míru podle možností), aby se vyvarovali zdravotních problémů.
 • Naučí se, co to znamená „správně“ sedět a vše si hned vyzkouší.
 • Získají tipy na lepší režim práce, aby se tělo a mysl tak rychle nevyčerpávala a pracující vsedě déle vydrželi svěží a při práci se cítili lépe.
 • Naučí se na cvičebních příkladech, jak si drobnými jednoduchými a účinnými cviky v průběhu práce uvolnit ztuhlé klouby i protáhnout a zpevnit svaly.
 • Naučené poznatky ze semináře mohou poté ihned uplatnit v praxi.

  Seminář si můžete objednat i pro Vaši firmu.

  Napište nám: v.botlikova@gmail.com