Právní doložka

Tyto stránky (dále jen “Stránky”) jsou zaštítěny podnikatelským subjektem PaedDr. Vladana Botlíková, CSc., Čínská 13, 160 00 Praha 6, IČO: 14900041 (dále jen “Provozovatel”). Pokud jakýmkoliv způsobem využíváte obsah těchto stránek nebo se řídíte zde získanými informacemi, automaticky přijímate tuto právní doložku.

  • Informace na těchto stránkách nejsou součástí smluvního ujednání a obsah může být průběžně měněn bez výslovného varování. Provozovatel provádí na těchto stránkách změny tak, aby obsah byl maximálně aktuální a odpovídal skutečně platné nabídce. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžité změny. Nabídky, uvedené na Stránkách, jsou informativního, nikoliv indikativního rázu.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za nabídky třetích stran uvedené na těchto Stránkách.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou nesprávným pochopením obsahu těchto Stránek, nefunkčností těchto stránek nebo využití informací získaných prostřednictvím těchto Stránek špatným způsobem.
  • Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou navštívením stránek nebo využitím informací ze stránek, které jsou na tomto webu zmiňovány nebo na které vedou hypertextové odkazy. Tyto odkazy na ostatní stránky jsou vloženy pouze pro pohodlí uživatele.
  • Informace obsažené na těchto Stránkách podléhají mezinárodním právním úmluvám a zákonu o ochraně duševního vlastnictví. Jakákoliv reprodukce, kopírovaní či nahrávání obsahu stránek na libovolná média, byť momentálně neznámá, je zakázána ve všech zemích světa. Obsah nelze bez výslovného souhlasu Provozovatele využívat pro jiné než osobní (nekomerční) účely, vyjma informací o službách a produktech. Jakákoliv modifikace a publikace obsahu je též zakázána. Nepřizpůsobení se těmto úmluvám může vést k právním postihům nebo pokutám jednotlivců či firem, vyplývajícím z příslušných mezinárodních zákonů či zákonů dané země.
  • V případě registrace či zakoupení některé licence automaticky souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami, které vymezují další práva a povinnosti touto Právní doložkou neupravené.

Ochrana osobních údajů

  • Na těchto stránkách může docházet ke sběru osobních dat (jméno, adresa, e-mail), která jsou využita pouze pro účely společnosti Provozovatele především pro odpověď na Vaše dotazy.
  • Provozovatel zaručuje, že data nebudou poskytnuta třetí osobě jinak než pro doručení produktu (pokud bude nezbytné a pouze pokud s tím budete souhlasit).