Krční páteř

Přidat k oblíbeným článkům

Riziko vzniku přetížení krční páteře vedoucího k bolestem především v oblasti krku a ramen a později i níže na páteři je u lidí pracujících u počítače velmi vysoké. Klíčovými příčinami vzniku obtíží a jejich rozvoje jsou nevhodné uspořádání pracovištěnevhodná pracovní poloha.

Stavba krční páteře a její tvar

Krční páteř je tvořena sedmi krčními obratli (C1 až C7). Obratle C1 a C2 (nazývané nosič a čepovec) nemají mezi sebou meziobratlové ploténky – jsou spojeny čepem. Další obratle jsou vzájemně spojeny jednak obratlovými těly, mezi něž jsou vsunuty meziobratlové ploténky, jednak přes dva klouby na příčných výběžcích obratlů. Páteř je v tomto úseku mírně prohnutá směrem dopředu (k ohryzku krku).

Na přední straně krku provádějí pohyby do předklonu, úklonu a otočení podle svislé osy ve svalové souhře tyto svaly: dlouhý sval krku (spojuje zepředu obratle krční a horní hrudní) a dlouhý sval hlavy (spojuje hrbol týlní se třemi spodními příčnými výběžky obratlů krčních), dále svaly kloněné (spojují příčné výběžky obratlů krčních s prvními třemi žebry) a nejviditelnější sval – zdvihač hlavy, který uklání hlavu na svou stranu a otáčí ji na stranu opačnou.

Na zadní straně krku jsou ve spodní vrstvě uloženy hluboké šíjové svaly. Ty zajišťují spojení hlavy a krku, také z nich vycházejí podněty k jemným úpravám postavení hlavy v prostoru. Nad nimi jsou uloženy delší svaly – sval polotrnový (spojuje týl hlavy a příčné výběžky posledních krčních a prvních hrudních obratlů) a řemenový sval hlavy (propojuje trny posledního krčního a prvních hrudních obratlů s týlní kostí). Tyto svaly provádějí záklon, úklon a otočení hlavy podle svislé osy. Na povrchu jsou tyto svaly překryty svalem trapézovým (jeho horní, šíjová část sestupuje od týlních hrbolů k vnějším částem klíčku). Přetížení tohoto svalu se projevuje tuhnutím šíje a případně i bolestivostí krku zezadu.

Správný rozsah pohybu

Krční páteř jako celek je nejpohyblivější částí páteře a umožňuje velký rozsah pohybů: jednak předozadní pohyby (předsunutí a zasunutí jako zásuvka u skříňky), dále pohyby do předklonu a záklonu, do úklonů, do rotace podle svislé osy, případně do rotace s úklony.

Spojení mezi lebkou a krční páteří je místem s největší pohyblivostí páteře. Norma rozsahu pohybu do úklonu na obě strany je v rozmezí 70–75 stupňů (jednostranně tedy polovina). Při pohybu do předklonu se má brada dotknout krku. Rozsah pohybu do předklonu je možné zjistit také změřením rozdílu mezi délkou krční páteře ve vzpřimu a v předklonu (Čepojův příznak).

Obtíže v oblasti krční páteře

bolestivý krk a tuhá šíje - ilustrační obrázek

Bolestivý krk a tuhá šíje

Největší možnost přetížení krční páteře, případně poruchy krční páteře, je ve spojení mezi lebkou a krční páteří. Druhou nejohroženější oblastí je přechod mezi krční a hrudní páteří, tedy oblast mezi sedmým krčním a prvním hrudním obratlem (C7 a TH1).

Problémy v oblasti krční páteře mohou být dány buď lehčí poruchou správného fungování (funkční porucha), nebo nevratnou poruchou spojenou se i změnami na pevných strukturách páteře (degenerativní porucha).

Funkční porucha v oblasti krční páteře může být poruchou držení hlavy a ramen, může se projevit i omezením pohyblivosti krční páteře nebo změnou pohybového stereotypu). U funkčních poruch obecně je ještě možná náprava k normálu.

Typickou funkční poruchou oblasti krční páteře v důsledku práce u počítače je křečovité stažení svalů na zadní straně krku – na šíji (svalový spasmus neboli kontraktura), dále to může být například zablokování kloubních spojů na krční páteři (blokády kloubních spojů páteře, ústřel páteře).

Funkční poruchy v oblasti krční páteře se projevují zvýšenou bolestivostí postranní a zadní strany krku a omezením hybnosti do otočení a úklonu hlavy. Většinou je problém na jedné straně těla, ale někdy bývá i oboustranný. Změněná hybnost a bolestivost krční páteře mohou být následkem prudkého pohybu (úrazu) nebo vznikají plíživě jako následek dlouhodobě nevhodné polohy hlavy a krku (například i z přeležení ve spánku).

K degenerativním poruchám krční páteře nesouvisejícím přímočaře s prací u počítače patří například záněty meziobratlových kloubků (akutní a chronické zánětlivé stavy), degenerativní změny meziobratlových destiček (poruchy meziobratlových destiček například následkem úrazu) nebo tvaru obratlů (Scheuermannova choroba, skolióza) či změny kloubní chrupavky (spondylartróza).

Degenerativní poruchy mají obdobné projevy jako poruchy funkční. Stanovení diagnózy „svépomocí“ nelze doporučit, vždy je třeba navštívit lékaře!

Rehabilitace a prevence

Při obtížích v oblasti krční páteře způsobených prací na počítači je nutné změnit strnulé pracovní polohy hlavy a zad a záda procvičit. Pokud obtíže krční páteře přetrvávají, lékař pravděpodobně doporučí rehabilitaci, masáže, uvolňovací cvičení na krční páteř a protahovací cvičení na svaly v této oblasti. Při značných bolestech si podle potřeby vyžádá chiropraktické či neurologické vyšetření, případně zahájí léčbu farmaky.

Rehabilitační cvičení pro krční páteř jsou zároveň velmi vhodnou prevencí vzniku obtíží. Vhodný postup při řešení obtíží v oblasti krční páteře najdete níže.

Pro ověření příčiny svých potíží si promyslete tyto otázky:

  • Trávíte u počítače převážnou část pracovního dne?
  • Pociťujete občas až často v průběhu dne, že vám tuhne zezadu krk?
  • Když vás začíná bolet v týlu, uvědomíte si, že máte hlavu zapadlou mezi ramena?
  • Když sedíte navyklým způsobem a poté se vytáhnete temenem vzhůru, vzroste vaše výška vsedě?
  • Míváte často bradu vysunutou daleko před tělem?

Zkontrolujte

Otestujte stav své krční páteře a pletence ramenního

Videa správného provedení testovacích cviků ukazují normální rozsah hybnosti krční páteře – srovnejte s nimi svůj výsledek.

Zacvičte si

(obecné pokyny viz kapitola Začínám cvičit):

Určitě také vyzkoušejte komplexní Programy pro uvolnění a úlevu od bolesti na zadní straně krku (na šíji) (tj. posloupnosti cviků s předepsaným počtem opakování). Osvědčené cviky, program a sestavu si následně zařaďte do Budíku.

Budete-li chtít nabídku cviků prozkoumat sami, zadejte pro vyhledání vhodných cviků na figurýně část těla „Krk“ a podle zaměření cvičení vybírejte mezi cviky na uvolnění kloubů a na protahování svalů.