Nabídka cvičení

Přidat k oblíbeným článkům

Význam míčku v animacích

U všech animací se zpravidla v pravém horním rohu zvětšuje a zmenšuje malý míček. Znázorňuje doporučený způsob dýchání během cvičení. Zvětšení míčku značí nádech, zmenšení znamená výdech. Pod videem s animací cviku se vždy zobrazují slovní popis jeho provedení, účinku, upozornění na možné chyby ve cvičení, doporučený počet opakování cviku a další informace.

Na základě výsledků testování (ale i bez otestování) si můžete vybrat vhodná cvičení z nabídky cviků.

Jednotlivé cviky

Základní nabídka cviků obsahuje většinou jednoduché cviky zvládnutelné i začátečníky a charakterizované snadno zapamatovatelnými pohyby. Všechny cviky mají dále společné to, že je můžete cvičit i v zaměstnání, tedy přímo u počítače, na kterém pracujete.

Držitelé licence (uživatelé, kteří si na určitou dobu zakoupili přístup k celému obsahu) mají k dispozici rozsáhlou nabídku jednotlivých cviků, která se stále rozšiřuje. Jsou zde cviky na krční páteř, na ramena, na hrudník, na záda, na břicho, na ruce, na boky, na stehna i na nohy.

Každý cvik je zobrazován ve třech náhledech – zepředu, šikmo ze strany a zcela ze strany. Kliknutím na jeden ze dvou malých náhledů cviku vlevo se tento náhled vymění s náhledem ve velkém okně vpravo. U každého cviku tak lze získat dokonalou představu o jeho správném provedení. Nebudete-li si ani po shlédnutí animací cviků jisti, že je cvičíte správně, měli byste cviky konzultovat se svým lékařem. Můžete se s ním poradit i o výběru cviků.

Vyhledávání jednotlivých cviků

V části Jednotlivé cviky můžete zadat požadavek na vyhledání cviků podle dvou kritérií:

 • podle příslušné části těla,
 • podle zaměření cvičení.

Vyberete-li na figurýně například oblast nohou, pak program bez dalšího upřesnění vybere všechny cviky z nabídky zaměřené na nohy.

Budete-li chtít nohy především protahovat, upřesněte ještě pod figurýnou typ cviku (tj. „Protahování svalů“). Takto si můžete postupně prohlédnout a vyzkoušet všechny cviky. Ty, které se vám zalíbí a osvědčí, si můžete uložit do „Oblíbených“. Oblíbené cviky můžete kdykoli stáhnout do Budíku, abyste je měli k dispozici i bez připojení k internetu.

Nebudete-li si ani tak vědět rady, jaké cviky vybrat, aby vám pomohly, podívejte se na odborníky připravené hotové cvičební programy.

Cvičební programy

Cvičební programy mají pomoci napravit typické obtíže pohybového aparátu vyvolané sedavým zaměstnáním a prací u počítače. Jsou zaměřeny na ty oblasti těla, v nichž se zdravotní problémy projevují nejčastěji: na zadní stranu krku (šíji), na hrudní oblast páteře, na bederní oblast páteře, na zápěstí a prsty ruky, na ztuhlé nohy a na posílení břišních svalů. Cvičební programy pro další oblasti těla budou postupně přibývat.

Cvičební program je souhrn několika cviků ke zmírnění určité zdravotní obtíže doporučeným postupem, který zahrnuje mj. počet opakování cviků, jejich sled i obměňování cvičení během doby, pro niž je program určen.

Držitelé licence (uživatelé, kteří si na určitou dobu zakoupili přístup k celému obsahu) mohou využívat několik typů cvičebních programů, lišících se zaměřením, délkou a způsobem používání. Typy zaměřené vždy na jednu oblast těla tvoří komplexní program zahrnující obvykle programy První pomoc, Pro spěchající a K pravidelnému cvičení. Nabídka cvičebních programů se stále rozšiřuje.

Jeden cvičební program, který právě používáte, si můžete uložit do „Oblíbených“. Oblíbený program můžete kdykoli stáhnout do Budíku, abyste měli jeho složení i veškeré informace o jeho cvicích k dispozici i bez připojení k internetu.

První pomoc

 • je zaměřen na okamžitou úlevu od konkrétní zdravotní obtíže,
 • je minimalistický (jde zpravidla o jediný cvik pro kratičkou chvilku věnovanou cvičení),
 • neřeší vaše obtíže trvale.

Pro spěchající

 • je zaměřen na nápravu konkrétní zdravotní obtíže,
 • je velmi krátký (maximálně dva až tři cviky pro jednu chvilku cvičení),
 • je spíše ukázkový (nezahrnuje vše).

K pravidelnému cvičení

 • je zaměřen na nápravu konkrétní zdravotní obtíže,
 • je krátký (maximálně pět cviků v jedné přestávce na cvičení),
 • je komplexní (procvičuje různými druhy cvičení),
 • je strukturovaný (jde od jednodušších cviků k obtížnějším),
 • stupňuje zatížení (postupně se zvyšuje počet opakování cviků),
 • je flexibilní (je možno individuálně přizpůsobit počet opakování cviků nebo obměnit sadu cviků dříve či později, než program předpokládá),
 • je vhodný k opakovanému cvičení několikrát denně.

Na jeden měsíc jsou zde vždy dvě sady cviků, každá po pěti cvicích. Výběr cviků v programu zůstává po dva týdny stejný, ale ve druhém týdnu se u každého cviku zvyšuje doporučený počet opakování.

Každých 14 dní si můžete sadu cviků obměnit. První měsíc je sestaven z jednodušších cviků pro začátečníky, druhý měsíc jsou nabízeny cviky o něco náročnější, pro mírně pokročilé. Programy však nejsou dogmatem, doporučené opakování jednotlivých cviků (dávkování) i výměnu cvičební sady za další si můžete určit také podle toho, jak se budete v průběhu cvičení vybraného programu cítit.

Cvičební sestavy

Ideálem je cvičení, při kterém je spojeno uvolnění, protažení i posilování v jednom velkém cvičebním celku a výsledný pohyb je také dokonale koordinovaný. Všechna cvičení by měla směřovat k tomu, aby jednotlivé izolované cvičební tvary byly stále více spojovány do větších celků zapojujících postupně více svalových skupin v co nejpřirozenějším pohybu. Připravujeme tak tělo na správné provádění všech běžných pohybů, ale s novými cvičebními návyky získanými během cvičení. Takovému pohybu (či cvičení) se říká komplexní.

Komplexní pohyb je prováděn uvolněně a lehce, bez napětí, pružně a dynamicky, do krajních poloh, bez omezení. V přirozeném, nenásilném a dobře koordinovaném pohybu se tak plynule střídá zpevnění s uvolněním, napětí s protažením. Tak jako je znakem vrcholného výkonu ve sportu elegance a lehkost pohybu, v běžném životě by naším cílem mohlo být dosažení této pohybové přirozenosti a nenucenosti.

Jedním z prostředků rozvoje komplexních pohybů jsou zde uveřejněné cvičební sestavy zaměřené na jednotlivé části těla. Jsou to složitější cvičební celky, vytvořené spojením známých a dobře nacvičených jednotlivých cviků, rozvíjejících pohyb v určité části těla (například v oblasti rukou od zápěstí přes dlaně až k prstům). Tyto sestavy příslušnou oblast komplexně procvičí. Pohyby jsou sladěny s dechem a tvoří jeden rytmický, dobře zapamatovatelný celek.

Při vyhledávání sestav mohou držitelé licence (uživatelé, kteří si na určitou dobu zakoupili přístup k celému obsahu) vybírat ze seznamu sestav, který již není dále strukturován.

Jednu sestavu, kterou právě používáte, si můžete uložit do „Oblíbených“. Oblíbenou sestavu můžete kdykoli stáhnout do Budíku, abyste měli i bez připojení k internetu k dispozici veškeré informace o jejím provedení i o jednotlivých cvicích, z nichž je sestavena.