Zápěstí a ruce

Přidat k oblíbeným článkům

Riziko vzniku onemocnění ruky a zápěstí vedoucího k bolestem v těchto oblastech je u lidí pracujících u počítače velmi vysoké. Klíčovými faktory pro rozvoj obtíží jako je bolest zápěstí a ruky jsou nevhodná pracovní poloha a dlouhodobé stereotypní namáhání bez dostatečného množství přestávek k odpočinku.

Stavba zápěstí a ruky

Zápěstí se skládá z osmi zápěstních kůstek rozmístěných do dvou řad, z podlouhlých kostí záprstních a z článků jednotlivých prstů. Pohyb ruky vůči předloktí zajišťují dva složené klouby zápěstní. Vejčitý kloub najdeme mezi kostí vřetenní a první řadou zápěstních kůstek, druhý kloub ruky je mezi první a druhou řadou těchto kůstek. Z ostatních kloubních spojení stojí za zmínku ještě sedlový kloub mezi jednou ze zápěstních kůstek a záprstní kostí palce. Umožňuje kromě ohnutí a natažení také opozici palce (postavení proti ostatním prstům do špetky), charakteristickou pro člověka a opice. K jednotlivým článkům prstů vede pět dlouhých kostí. Každý prst s výjimkou palce je složen z dalších tří (palec ze dvou) kůstek spojených s dlouhými záprstními kostmi v kulovitých kloubech. Tyto klouby vystoupí jako pět velkých výběžků na hřbetní straně ruky, když ji sevřete v pěst.

Svaly pomáhající vykonávat rozmanité pohyby ruky lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Skupina, která prsty natahuje (napíná): na vnější straně je to dlouhý a krátký zevní natahovač zápěstí, na opačné straně pak vnitřní natahovač zápěstí a mezi nimi natahovač prstů, hlouběji pod nimi pak je uložen jednak dlouhý odtahovač palce, jednak dlouhý a krátký natahovač palce a také ukazováku. Skupina, která prsty ohýbá (krčí): zevní a vnitřní ohybač zápěstí a mezi nimi další ohýbač – dlouhý sval dlaňový, hlouběji pak povrchový a hluboký ohýbač prstů a dlouhý ohýbač palce.

Všechny tyto svaly jsou překryty povrchovou blánou – povázkou, plynule přecházející v šlachu dlaňového svalu. Tato silná blána je rozdělena vazivovými přepážkami napříč ve tři části, jimiž vedou svaly k palci, k malíku a k ostatním prstům. Všechny šlachy k svalům-ohýbačům se musejí vejít do tohoto úzkého prostoru (jakéhosi tunelu) na spodní straně zápěstí.

Správný rozsah pohybu v oblasti zápěstí a ruky

Ve složeném zápěstním kloubu je možné ohnutí (směrem k dlani) a natažení (směrem ke hřbetu ruky) v celkovém rozsahu cca 140 stupňů. Dále jsou možné i pohyby do stran (přitažení a odtažení). Při klidovém postavení ruky hřbetem vzhůru je možné přitáhnout ruku buď palcem, nebo malíkem směrem k předloktí v rozsahu asi 80 stupňů. Ruku je možno také přetáčet dlaní nahoru a dolů v rozsahu asi 120–140 stupňů.

V kloubech prstů ruky je možný pohyb do ohnutí a natažení v rozsahu asi 90–110 stupňů, dále pohyb kroužení, přitažení a odtažení v rozsahu cca 60 stupňů (ukazováček), 50 stupňů (malíček) a 45 stupňů (ostatní prsty). Palec má zvláštní postavení, může se pohybovat proti ostatním prstům i se od nich odtahovat, a to v rozsahu asi 50–60 stupňů (palec i do odtažení i proti dlani). Další dva (u palce jen jeden) kloubky prstů již umožňují jen ohnutí a natažení v rozsahu asi 90–100 stupňů u prostředního a cca 60 stupňů u nejvzdálenějšího kloubku prstu.

Pokud zjistíte sníženou pohyblivost oblasti zápěstí a ruky (v porovnání s druhou rukou, oproti dřívějšímu rozsahu pohybu nebo oproti údajům uvedeným výše) doprovázenou bolestivostí při práci nebo i v klidu, je třeba začít řešit situaci dříve, než přeroste ve vážný problém. Zásadní je vždy návštěva lékaře, který stanoví diagnózu a navrhne postup léčby.

Obtíže v oblasti zápěstí a ruky

bolestivé zápěstí již neumožňuje dobře pracovat - ilustrační obrázek

Bolestivé zápěstí již neumožňuje dobře pracovat

Počínající zánět šlach, jejich pouzder nebo svalových úponů v oblasti ruky v důsledku dlouhodobého stereotypního zatěžování či nevhodné pracovní polohy bývá označován jako syndrom RSI (Repetitive Strain Injury). Pokud je zanedbán, může vlivem zduření zanícených tkání dojít až k utlačování nervů a cév vyživujících oblast ruky (syndrom karpálního tunelu). Příznaky těchto obtíží v oblasti zápěsti a ruky zahrnují ztuhlost, mravenčení a trnutí prstů nebo hřbetu ruky. Dalším projevem je bolest zápěstí až předloktí, nejprve při práci, která obtíže vyvolala, později i v klidu. Je patrný úbytek síly při činnostech vyžadujících zpevnění oblasti zápěstí. Dále se může vyskytnout také otok zápěstí a necitlivost či naopak zvýšená citlivost na bolest, vlhko či chlad, případně i křeče.

Podobné příznaky, tedy bolestivost při pohybu a posléze i v klidu ale vykazuje také zánětlivý stav (artritida) nebo chronický stav (artróza). Stanovení diagnózy „svépomocí“ nelze doporučit, vždy je třeba navštívit lékaře!

Příčinou obtíží a bolesti v oblasti zápěstí a ruky může být samotný druh vykonávané práce. Tedy především práce u počítače, ale i u stereotypní práce rukama při vibracích či ve spojení s drobnými otřesy (montování a podobně) nebo drobné pohyby rukama ve strnulých polohách (u pásu). Dalším faktorem podílejícím se na vzniku obtíží zápěstí a ruky je délka práce ve statické poloze v průběhu pracovního dne bez možnosti změny a přestávky – čím více hodin, tím hůře. Dlouhodobá práce spojená s množstvím drobných pohybů ruky ve strnulé poloze předloktí je největším rizikem. Dalším faktorem je i věk. U dospívajících a mladistvých je velmi zranitelná oblast připojení chrupavky na kost, v dospělosti přibývá patologických a degenerativních změn v důsledku opotřebení měkkých tkání, tedy vaziva a šlach. Se vzrůstajícím věkem pak klesá jejich pevnost a odolnost.

Rehabilitace a prevence

Pokud vznikly obtíže v oblasti zápěstí a ruky jako následek práce na počítači, je nutný odpočinek a omezení této práce. Lékař pravděpodobně doporučí masti, obklady a procvičování ruky, při velkých obtížích se používá nejprve znehybnění ruky a nasazení léků proti zánětu a otokům. Pokud problémy přetrvávají, řeší se chirurgicky.

Rehabilitační cvičení pro oblast zápěstí a ruky jsou ovšem zároveň i vhodnou prevencí vzniku obtíží. Vhodný postup při řešení obtíží v oblasti zápěstí a ruky najdete níže, můžete si také přečíst článek věnovaný syndromům RSI a karpálního tunelu.

Zkontrolujte

Otestujte stav svého pohybového systému

Zacvičte si

(obecné pokyny viz kapitola Začínám cvičit):

Vyzkoušejte určitě také komplexní Programy pro úlevu od bolesti v zápěstí či od brnění prstů (tj. posloupnosti cviků s předepsaným počtem opakování) či specializovanou cvičební sestavu Pozdrav klávesnici (jde o posloupnosti plynule navazujících cviků, většinou bez opakování). Osvědčené cviky, program a sestavu si následně zařaďte do Budíku.

Budete-li chtít nabídku cviků prozkoumat sami, zadejte pro vyhledání vhodných cviků jako část těla „Ruce“. Zaměření cvičení vybírejte podle toho, co právě potřebujete: tedy buď „Protahování svalů“, nebo „Uvolňování kloubů“.