Proč máme obtíže?

Přidat k oblíbeným článkům

Proč dnes tolik lidí trpí bolestmi zad? Proč začínají nosit brýle ve stále nižším věku? Proč nás tak často bolí hlava, nemůžeme spát, jsme neurotičtí, unavení a vystresovaní?

bolesti hlavy - ilustrační obrázek

Proč mám takové bolesti hlavy?

V dnešní době se žije zcela jinak než třeba ještě před sto lety. S rozvojem nových technologií došlo k obrovskému nárůstu duševní práce a velkému úbytku práce tělesné. S tím souvisí radikální proměna způsobu života, především u denních rutinních činností nutných k přežití.

Ztráta pohybu

Zmizela přirozená pohybová pestrost – dnešní člověk má často velmi chudý rejstřík pohybů, které denně vykonává. Enormně totiž vzrostla zátěž statická, tedy práce ve vynucených dlouhodobých polohách a pozicích. Mezi vůbec nejčastější vynucené polohy dnes patří práce vsedě u počítače se zrakem upřeným po celé hodiny na monitor. Dynamická zátěž kladená na svalový systém je oproti tomu mnohem menší. Téměř vymizely přirozené a velmi dynamické pracovní pohyby spojené s výraznou svalovou zátěží, jako je třeba kosení trávy a hrabání sena, řezání a štípání dřeva, nošení vody či materiálu na stavbu. Částečně je sice nahrazují umělé dynamické činnosti a cvičení ve volném čase, tedy sport. U většiny lidí s výjimkou vrcholových sportovců už ale nejde o každodenní rutinní činnost. Dochází tak k oslabení pohybového systému, což se projevuje nejprve vadným držením těla či jeho neekonomickými pohyby, později i špatným fungováním přetížených či příliš slabých částí těla. To je často doprovázeno bolestí zad, zvýšenou bolestivostí některých kloubů a rychlejším nástupem únavy.

Přesycení informacemi

Musíme rovněž zpracovávat daleko více informací, ať už v důsledku většího množství nových myšlenek nebo proto, že se daleko rychleji šíří. Aby lidé zvládli tyto nároky, pracují dnes pod mnohem větším psychickým tlakem než kdy dříve. Stres je v podstatě stav, kterým organismus reaguje při pocitu ohrožení. Tato schopnost rychle se připravit k reakci na hrozící nebezpečí má klíčový význam pro přežití. Život v trvalém stresu však zvyšuje krevní tlak a hladinu cholesterolu, omezuje prokrvení jater a trávicích orgánů a zhoršuje fungování imunitního systému. Oslabení psychiky tak může vést až ke vzniku syndromu vyhoření či deprese. Dlouhodobě psychicky či fyzicky oslabený jedinec je obecně náchylnější nejen ke zraněním, poruchám obratlů, poškozením svalů a šlach, ale i k migrénám, žaludečním vředům apod.

Tělo a duše

Pohybový systém a psychika jsou totiž neoddělitelně propojeny. Bolesti, například bolesti zad, tedy nejsou pouze onemocněním páteře. Mohou mít příčiny i poměrně daleko od ní – může jít například o zkrácení či ztuhnutí svalů v důsledku menšího zatěžování jedné dolní končetiny postižené úrazem (kyčel, koleno, kotník), o přenos bolesti při onemocnění jiných orgánů (plic, srdce, ledvin) či o stažení svalstva zad v důsledku stresu či deprese. Existuje zjevná a lékaři prokázaná spojitost mezi svalovým napětím a psychikou. Je-li člověk ve velkém stresu,  projeví se to i na tělesné úrovni. Tělesné bolesti a choroby jsou totiž velmi účinnou obranou proti pokračujícímu přetěžování. Navíc tělesné obtíže typu bolesti zad jsou také sociálně přijatelnější než obtíže či onemocnění psychické.

Projevy oslabení pohybového systému

Celkové oslabení pohybového systému mívá obvykle tyto projevy:

 • vadné držení těla,
 • nesprávné a nedostatečné dýchání,
 • chybné pohybové návyky – při práci i mimo ni,
 • stažení některých přetížených svalů spojené s bolestmi,
 • poruchy trávení,
 • dřívější nástup únavy,
 • větší riziko úrazů.

Projevy oslabení psychiky

Celkové oslabení psychiky mívá obvykle tyto projevy:

 • poruchy soustředění,
 • bolesti hlavy, případně bolesti břicha,
 • snížená psychická odolnost,
 • zvýšené psychické napětí, stres,
 • snížená odolnost – v práci i mimo ni.

Pomůžeme vám, abyste se v těchto souvislostech vyznali. Vysvětlíme, jak má tělo správně fungovat a kde bývají nejčastější obtíže způsobené nedostatečnou či jednostrannou pohybovou zátěží. A také jak obtížím předcházet či je zmírnit pomocí celé řady opatření. K nim patří správné zařízení pracoviště, zdravé sezení při práci u počítače i takový režim práce, který předchází bolestem zad a dalším podobným obtížím. Nabídneme vám vhodné zdravotní cviky i celé cvičební programy. Ty vám poslouží nejen ke kompenzaci práce vsedě, ale i k osvěžení těla a mysli.