Bederní páteř

Přidat k oblíbeným článkům

S prací na počítači je spojeno poměrně vysoké riziko takového přetížení bederní páteře, že zapříčiní bolesti zad především v oblasti dolních zad (beder) a následně i jinde na páteři. Klíčový význam pro vznik obtíží v oblasti bederní páteře a jejich následný rozvoj má nevhodná pracovní poloha, tedy dlouhotrvající nesprávný způsob sezení při práci. Riziková z tohoto hlediska však není pouze práce u počítače: na bolesti zad především v bederní oblasti páteře, které mají stejnou příčinu a podobné projevy, si stěžují také řidiči dopravních prostředků, pracovníci u pásů, pokladní v supermarketech ap.

Stavba bederní páteře a její tvar

Bederní páteř je tvořena pěti bederními obratli (L1 až L5). Jednotlivé obratle jsou vzájemně spojeny jednak obratlovými těly, jednak přes dva klouby na příčných výběžcích obratlů.

Bederní obratle jsou na celé páteři nejmasivnější, neboť nesou tíhu celé horní poloviny těla. Ta působí na malé plošky obratlových těl, plotének vsunutých mezi obratle a mezikloubních spojů. Obsah těchto plošek je jen několik centimetrů čtverečních, a tak musejí odolávat značným tlakům.

Jednotlivá obratlová těla bederní páteře se zvětšují a mohutní směrem dolů. Stejným směrem se zvětšuje také tloušťka meziobratlových plotének, která odpovídá mohutnosti obratlů. Teprve ploténka mezi posledním bederním obratlem a křížovou kostí je tenčí. Ploténky jsou vyšší vpředu, směrem dozadu se snižují, největší předozadní rozdíl je u nejspodnější bederní ploténky. Souvisí to s mírným prohnutím bederní páteře směrem dopředu.

Bederní páteř je zezadu zpevněna krátkými svaly hřbetními: jdou mezi sousedními trnovými a příčnými výběžky. Přes ně navazuje mohutný sval vzpřimovač páteře, především jedna jeho část jdoucí od křížové a kyčelní kosti k trnům bederních obratlů. Má šlašitý povrch tvořící pevnou a plochou vazivovou blánu, jejíž vnější okraj se spojuje se silným vazivovým obalem příčného svalu břišního, který je z břišních svalů uložen nejhlouběji.

Tento pevný vazivový obal je přirostlý k bederní páteři a odděluje zádovou a břišní část svalů. Před ním je kromě všech svalů břišních uložen také čtyřhranný sval bederní, který odstupuje od posledního žebra a od příčných výběžků obratlů směrem ke kyčelní kosti.

Správný rozsah pohybu

V bederní oblasti páteře jsou možné předozadní pohyby a pohyby do úklonů v mnohem větším rozsahu než v oblasti hrudní páteře, ale rotace podél svislé osy je kvůli nevycentrovaným kloubním výběžkům prakticky vyloučená.

Místem s největší pohyblivostí bederní páteře je spojení mezi bederní páteří a kostí křížovou. Rozsah pohyblivosti celé páteře se prověřuje například ze stoje s napnutými koleny pohybem do velkého ohnutí, složeného z ohnutí hrudní i bederní páteře. Normou zde je dotyk země prostředníky rukou (Thomayerův test). Míru pohyblivosti vztaženou pouze na bederní páteř je možné zjistit také změřením rozdílu v délce bederní páteře ve vzpřimu a v předklonu (Schoberův příznak).

Obtíže v oblasti bederní páteře

tuhá záda a bolest v bedrech - ilustrační obrázek

Tuhá záda a bolest zad v bedrech

Problémovou oblastí je přechod mezi hrudní a bederní páteří (mezi obratli TH12 a L1), největší přetížení však hrozí v oblasti napojení bederní páteře na křížovou kost. V oblasti bederní páteře se mohou objevit jednak poruchy správného fungování (funkční poruchy), jednak poruchy trvalejšího rázu, kdy jde již o narušení pevných struktur na páteři (degenerativní poruchy).

U funkční poruchy v oblasti bederní páteře může jít o vadné držení pánve nebo o omezení pohyblivosti beder, případně o nesprávné provádění nejrůznějších běžných pohybů (změna pohybového stereotypu). U funkčních poruch oblasti bederní páteře je ještě možná náprava směrem k normálu. Typickou funkční poruchou oblasti beder je například „ústřel“ či „houser“ (lumboischialgický syndrom). Jeho spouštěčem může být rychlý úklon, otočení či jiný náhlý pohyb, také zdvih z předklonu se zátěží.

Funkční poruchy oblasti bederní páteře se projevují zvýšenou bolestivostí dolní části zad (beder) a omezením hybnosti do předklonu či do narovnání dolních zad. Většinou bývá problém na jedné straně, někdy je i oboustranný. Postižený vnímá tupou bolest zad v bedrech, která někdy vystřeluje i do hýždí či níže do nohy. Změněná hybnost a bolesti zad mohou být následkem rychlého pohybu, případně úrazu, nebo vzniknou plíživě kvůli dlouhodobě nevhodné poloze dolních zad.

artróza, kostěné výrůstky na krajích obratlových těl - lustrační obrázek

Bederní páteř – kostěné výrůstky na krajích obratlových těl

Degenerativní poruchou v oblasti beder mohou být záněty meziobratlových kloubů (akutní zánětlivé stavy nebo chronické záněty – Bechtěrevova choroba), případně degenerativní změny meziobratlových destiček (poúrazové poruchy meziobratlových destiček) nebo tvaru obratlů (Scheuermannova choroba, skolióza) či změny kloubní chrupavky (spondylartróza). Obtíže mohou ovšem mít i jiné, zde neuvedené příčiny, konkrétní diagnózu stanoví lékař.

Degenerativní poruchy mají obdobné projevy jako poruchy funkční. Stanovení diagnózy „svépomocí“ nelze doporučit, vždy je třeba vyhledat lékaře!

Rehabilitace a prevence

Při obtížích bederní páteře způsobených nevhodným sezením je nutné změnit ohnutou pracovní polohu zad, často spojenou také se sesunutím hýždí po sedáku židle daleko od opěradla. Je třeba celá záda vhodně procvičit. Pokud obtíže trvají, lékař pravděpodobně doporučí rehabilitaci, masáže, uvolňovací cviky pro bederní páteř a protahovací cvičení na okolní svaly. Přetrvávají-li značné bolesti zad, lékař si vyžádá podle potřeby chiropraktické či neurologické vyšetření, případně nasadí léčbu farmaky.

Rehabilitační cvičení pro bederní páteř jsou zároveň velmi účinnou prevencí vzniku obtíží. Vhodný postup při řešení obtíží v oblasti bederní páteře najdete níže.

Pro ověření příčiny svých potíží si promyslete tyto otázky:

  • Cítíte v průběhu dne často ztuhlost v bederní části páteře?
  • Nemůžete se dobře ohnout vsedě?
  • Ani vstoje vám tuhá záda nedovolí například zavázat si tkaničku u boty?
  • Sedíte tak, že máte hýždě na kraji židle, hlavu vpředu a opíráte se zády o opěradlo jen mezi lopatkami?
  • Bolí vás v bedrech při ohýbání nebo při narovnávání těla?

Zkontrolujte

Otestujte stav své bederní páteře

Videa správného provedení testovacích cviků ukazují normální rozsah hybnosti páteře – srovnejte s nimi svůj výsledek.

Zacvičte si

(obecné pokyny viz kapitola Začínám cvičit):

Vyzkoušejte určitě také komplexní Programy pro uvolnění a úlevu od bolesti bederní páteře ( tj. posloupnosti cviků s předepsaným počtem opakování) či specializovanou cvičební sestavu Pozdrav monitoru zaměřenou na rozhýbání celých zad (jde o posloupnost plynule navazujících cviků, většinou bez opakování). Osvědčené cviky, program a sestavu si následně zařaďte do Budíku.

Budete-li chtít prozkoumat nabízené cviky sami, zadejte pro vyhledání vhodných cviků jako část těla „Dolní záda (bedra)“ a podle zaměření cvičení vybírejte mezi cviky na uvolnění kloubů a cviky na protahování svalů.