Státní zdravotní ústav

Web: www.szu.cz

Dlouhodobá spolupráce s centrem Podpory veřejného zdraví v oblasti pohybových aktivit, spolupráce s centrem Hygieny práce a pracovního lékařství, přednášková činnost pro Centrum hygieny práce a pracovního lékařství v rámci konzultačních dní (Fyziologie a psychologie práce).