Seminář „Zdravá práce v kanceláři“ (listopad 2014) (6.11.2014)

Seminář proběhl v KÚ Středočeský kraj dne 6.11. 2014. Byl pořádán pro asistentky radních a hejtmana a pro další administrativní pracovníky KÚ Středočeského kraje.

 Rámcový obsah semináře:

 1. Práce jako zdroj zdravotních obtíží
 • práce ve vynucené poloze
 • specifika práce u počítače
 • chyby v zařízení pracoviště
 • chyby ve způsobu sedu a v používání pomůcek
 • zdravotní obtíže jako projev chyb 
 1. „Rychlé“ možnosti nápravy (ergonomické tipy)
 • odhalení příčin obtíží
 • tipy ke změně pracovních poloh
 • tipy pro změnu režimu práce 
 1. Trvalé řešení – cvičením ke zdraví
 • náprava obtíží cíleným pohybem
 • tipy pro rychlou úlevu od bolestí
 • preventivní cvičební programy
 1. Praktické ukázky a nácvik
 • „škola zad“ – jak správně sedět
 • nácvik jednoduchých cviků pro úlevu
 • krátké preventivní cvičební programy

Tento seminář je možné objednat.

Napište nám: v.botlikova@gmail.com

Reference ke kurzu „Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce vsedě“ (podzim 2014)

Mgr. Drahomíra Komedová, specialistka v oblasti vzdělávání a hodnocení zaměstnanců

(Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Středočeského kraje)

Kurz byl proveden ve spolupráci s firmou Rentel a.s. pro pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. S Krajským úřadem Středočeského kraje firma Rentel a.s. dlouhodobě spolupracuje v oblasti eLearningových kurzů. V rámci nového projektu firmy Rentel a.s. „Zdravý úřad“ byly koncem roku 2014 uskutečněny dva běhy prezenčního kurzu s lektorkou PaedDr. Vladanou Botlíkovou. O kurz byl velký zájem, celkem bylo na kurz zařazeno 40 zaměstnanců. Cílem kurzu „Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce v sedě “ bylo poznat specifika práce u počítače, chyby v zařízení pracoviště, chyby v používání pomůcek, odhalit příčiny zdravotních obtíží a ukázat jak správně sedět, nacvičit jednoduché cviky pro úlevu apod. PaedDr. Vladana Botlíková dokázala v krátkém časovém rozsahu předat ty nejdůležitější informace. Zaměstnanci nejvíce ocenili, že lektorka k teorii zařadila praktické jednoduché příklady cvičení.

Proč kurz doporučit? Kurz je díky dynamické a přesvědčivé lektorce PaedDr. Vladaně Botlíkové intenzivní v prožitcích, okamžitě aplikuje probíranou látku formou cvičení a ukotvuje nové informace pomocí následné zpětné vazby. Lektorka svým nasazením a otevřeností nedovolí přítomným kurz „odsedět“ a vtahuje všechny do děje.

Vyjádření účastníků semináře ve zpětné vazbě:

 • „Všechny informace byly bezesporu zajímavé, protože takový kurz jsem absolvovala poprvé.“
 • „Informace byly užitečné, některé jsem ihned aplikovala (např. nastavení židle, myši)“
 • „Informace byly zajímavé, názorné ukázky i prezentace přehledná a jasná.“
 • „Po příchodu do své kanceláře jsem si hned zkontrolovala pracovní stůl a upravila výšku židle a monitoru.“
 • „Předložené cviky byly ukázány a také vyzkoušeny ihned na místě. To bylo vynikající. Cviky nebyly náročné na zapamatování, ale přesto je to věda. Účinnost každého cviku a jeho působení na konkrétní místo či sval na těle si sám človíček neuvědomí. Některé „protahovací“ cviky jsem začala používat. Je to jednoduché a jak to pomůže.“

Reference ze semináře dne 6.11. od účastníků:

Dotazník po ukončení semináře vyplnilo 17 účastníků (celkem 19 osob).

Po organizační stránce resp. z hlediska poskytnutí vstupních informací k semináři byl seminář zvládnut dokonale (76 % účastníků) či velmi dobře (18 %). Vhodnost výukových prostor vyhodnotili účastníci jako výbornou (41 %) nebo velmi dobrou (35 %).

Téma semináře se zdálo 94 % ze všech účastníků velice zajímavé a pro jejich práci nadmíru užitečné. Dále 88 % ze všech účastníků by doporučilo seminář také svým kolegům.  Celkově vyhodnotilo seminář jako vynikající 76 % účastníků, jako velmi dobrý 24 %.

Lektorka byla podle účastníků výborně odborně připravená (100 %), její výklad byl naprosto srozumitelný (100 %). Komunikovala výborně (71 %) či velmi dobře (29 %) s účastníky. Celkově byla lektorka hodnocena jako vynikající (94 %) či velmi dobrá (6 %).