Jednodenní seminář Zdravé nohy II. neděle 5. 11. 2017 (5.11.2017)

A již je i termín i pro pokračování opravy nožek po bosé i obuté letní sezóně. Uvedu nové pohledy na fungování nohou a chodidel, podrobně a pečlivě natrénujeme masáž i speciální cviky k odstranění deformit nohou, nacvičíme rovnováhu, stabilitu a vnímání hravou formou s novými pomůckami. Velký prostor bude pro zábavné hry pro nohy ke zlepšení obratnosti a svalové síly chodidel, a také pro tipy na hry pro nohy, které je možné cvičit společně s vašimi dětmi.

Co se na pokračovacím semináři naučíte?

  • Vysvětlím, jak má správně fungovat ploska nohy,
  • další podrobnosti k nejčastějším deformitám a vadám nohou,
  • jaké máte možnosti k nápravě a prevenci deformit a vad nohou ,
  • praktický nácvik: pasivní stimulace a masáž plosek nohou (s pomůckami),
  • praktický nácvik: hry pro nohy velmi zábavně a rozmanitě ( s využitím originálních pomůcek),
  • nácvik ADL činností, mentální podpora a přenos do denní praxe,
  • speciální cviky k odstranění jednotlivých deformit nohou (také s pomůckami).

 

Reference z minulých seminářů:

Saly Losová (fyzioterapeutka) 

Seminář Zdravé nohy II. byl plný cvičení, nápadů, pomůcek, entuziasmu, legrace, o kvalitní teorii nemluvě. Co víc si přát?

Květa Cimbulková (cvičící v kurzu Masters)

Chtěla bych se dozvědět se více o příčně ploché noze a jak dál s tím pracovat. Organizace semináře byla skvělá, že jsme jenom neseděli, ale také jsme prováděli praktická cvičení a byla legrace.

S obsahem semináře jsem byla velice spokojená, bylo to velmi dobře rozvržené. Dost jsem se dozvěděla o rovnováze a vybalancování. Také mě překvapilo, jaké jednoduché a dostupné pomůcky můžeme pro masáž nohou využít – ne všechny jsem znala. Moc mě zaujalo cvičení s poznáváním různých tvarů rukou a bosou nohou. Moc hezké bylo cvičení balanční pomůcky s gumou. Lektorka Vladka je skvělá – ode mne má samé jedničky. Vše měla perfektně připravené a nápadité, aby nás to bavilo.

Výborně nám vysvětlila teorii a předvedla praktickou část, kde byla spousta nových pomůcek.  Má s námi velkou trpělivost a výborné bylo, že jsme si vše mohli vyzkoušet a lektorka nás opravovala, jak to správně máme dělat.

Atmosféra byla skvělá a prostředí dostačující. Bylo dost prostoru venku pro cvičení i různé překážkové dráhy a balanční pomůcky. Sešla se dobrá parta lidí. Na semináři jsem se naučila, jak cvičit s příčně plochou nohou a jak o ni pečovat. Posilovat svaly na nohách a prstech. Musím denně trénovat. Mám nyní spoustu nových poznatků. Leccos jsem zkusila prvně až na semináři. Moc se mi líbilo, že s námi byla i paní, se kterou lVlaďka intenzivně pracuje na jejich problémech s haluxy a viděli jsme její pokroky (samozřejmě, že je to také zásluha dotyčné paní, protože denně cvičí). Určitě známým seminář doporučím.

MUDr. Míla Kršiaková

 Po absolvování semináře Zdravé nohy I. jsem očekávala praktické procvičování a rady, jak pracovat na odstranění resp. zmírnění jednotlivých vad a deformit nohou. To se naplnilo mírou vrchovatou. Organizace semináře byla výborná, prostředí a atmosféra přátelská a milá. Lektorka byla úžasná, milá a vstřícná jako vždy, velmi zaujatá pro věc. Velmi mě to povzbudilo ke cvičení a přesvědčilo, že i ve vyšším věku se dá ledacos zlepšit. Mnohokrát děkuji a ráda doporučím seminář dál.