Kontakty

Provozovatel

PaedDr. Vladana Botlíkova

Čínská 13

160 00 Praha 6

IČ 14900041

DIČ CZ5655010339

info@cvikyprozdravi.cz

Hlášení problémů

V případě problémů či zjištění chyb pište na

info@cvikyprozdravi.cz

Autor

PaedDr. Vlaďka Botlíková, CSc.

ilustrační obrázek

absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, spoluautorka knihy Záda už mne nebolí (1992, rozšířeno 1998, kniha je stále pravidelně dotiskována), autorka cvičebního seriálu pro Českou televizi Aby záda nebolela (1992, 1993, 1998), lektorka kurzů zdravotního cvičení Zdravá záda (1981–2006), odborná asistentka na Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT Praha, kde vyučuje zdravotní tělesnou výchovu (od roku 1994 dosud), spoluautorka knihy Pozdrav monitoru (2009)

Cviky pro zdraví: koncepce, doprovodné texty, cviky, cvičební sestavy, svalové testy, soutěžní cviky a cvičební programy, logo, koordinace

Spolupracují s námi

Konzultace a odborné recenze

MUDr. Josef Čermák

absolvent Lékařské fakulty UK v Praze, anatom specializovaný na pohybový systém, celý život působil na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze, nejprve na katedře anatomie, poté na katedře tělovýchovného lékařství a zdravotní tělesné výchovy, věnoval se diagnostice funkce hybného systému i patofyziologii hybnosti se speciálním zaměřením na vertebrogenní poruchy, řešitel resortního úkolu MŠMT ČR zaměřeného na zkoumání účinnosti vyrovnávacích cvičení a jejich využití v tělovýchovné praxi, na toto téma také publikoval několik knížek věnovaných jednak cvičení při vadném držení těla dětí a mládeže, jednak zdravotní tělesné výchově dospělých, přednáší na soukromé tělovýchovné vysoké škole

Cviky pro zdraví: recenzent a konzultant odborných lékařských článků

RNDr. Věra Filipová

ilustrační obrázek

absolventka Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, absolventka Fyzioterapie v Praze, pracovala jako metodička Zdravotního ústavu Středočeského kraje, nyní metodička ve Státním zdravotním ústavu Praha, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, psychomotoriky a rytmické gymnastiky, autorka mnoha článků, pohybových manuálů a metodických příruček se cviky k prevenci vadného držení těla dětí a dalších funkčních poruch pohybového aparátu u dětí, autorka pohybových příruček k prevenci kardiovaskulárního onemocnění, řešitelka řady projektů Národních programů podpory zdraví, vyhlášených MZ ČR a zaměřených na zdravý pohyb populace s různým zdravotním oslabením (od roku1994 dosud)

Cviky pro zdraví: cvičební programy, oponentka cvičebních testů, recenzentka odborných článků

MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.

ilustrační obrázek

absolventka lékařské fakulty hygienické v Praze (1964), řadu let pracovala ve Státním zdravotním ústavu v Praze, dále 10 roků v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (1987-1997 katedra rehabilitačního lékařství), nyní pracuje na rehabilitačním oddělení v Praze 7.

Publikace: společně s PhDr. O. Matouškem: “ Ergonomie ­- optimalizace lidské činnosti.“ (Praha, Grada Publishing, 2002), dále řada odborných prací a studií.

Členka: ČLK, České lékařské společnosti JEP, České ergonomické společnosti.

Cviky pro zdraví: konzultantka a recenzentka odborných článků o ergonomii pracoviště v části Práce u počítače

MUDr. Anna Rozprávková

ilustrační obrázek

absolventka Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, lékařka očního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce (1985 – 1988), samostatná oční lékařka na poliklinice v Praze 8 – Karlíně (1988 – 1994), od roku 1996 dosud – soukromá oční praxe v Praze 13 – Stodůlkách. Členka: ČLK, ČOS, ČGS, ČKS, SPOL, ČVRCH

Odborná činnost:

2004 – 2006 – Skenující laserová polarimetrie pomocí přístroje GDx VCC pro screening glaukomu

2007 – Certifikát Pražského centra oftalmochirurgie pro laserovou léčbu diabetické retinopatie a kurs Pars Plana Vitrektomie: teorie a praxe mikrochirurgické operace

Cviky pro zdraví: konzultantka, recenzentka a spoluautorka odborných článků do připravované části Oční cviky.

PhDr. Jitka Vařeková, PhD.

ilustrační obrázek

absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, odborná asistentka na katedře Zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS UK, externí výuka zdravotní tělesné výchovy na Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT Praha, lektorka zdravotního cvičení pro seniory, těhotné ženy a pacienty s neuromuskulárními chorobami.

Cviky pro zdraví: doprovodné texty

MUDr. Jitka Zahradníková

ilustrační obrázek

absolventka Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, lékařka očního oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha (1985–2006), od roku 2006 soukromá oční lékařka v Praze, absolventka kurzů fytoterapie, studium Školy přírodní a čínské medicíny, ve své praxi spojuje poznatky východní a západní medicíny způsobem co nejvhodnějším pro pacienta s ohledem na jeho individuální potřeby

Cviky pro zdraví: oponentka připravované části Oční cviky, konzultantka a recenzentka odborných článků

Výroba animací

Bc. Martin Gaberle

ilustrační obrázek

student magisterského programu Fakulty architektury ČVUT Praha, obor architektura a urbanismus, věnuje se architektuře, grafickému designu a ilustraci

Cviky pro zdraví: autor ilustrací

Ing. Jiří Kortánek

ilustrační obrázek

absolvent ČVUT Praha – bakalářský program Elektrotechnika a informatika (Fakulta elektrotechnická), magisterský program Biomedicínské inženýrství (Fakulta elektrotechnická), spoluautor knížky Pozdrav monitoru (2009)

Cviky pro zdraví: tvorba animací

Ing. Lukáš Sládek

ilustrační obrázek

absolvent ČVUT Praha – bakalářský program Elektrotechnika a informatika (Fakulta elektrotechnická), magisterský program Telekomunikace a radiotechnika se zaměřením Multimediální, zvuková a televizní technika (Fakulta elektrotechnická)

Cviky pro zdraví: tvorba videosekvencí